Fri från spelberoende

Programmet som tagits fram av statens folkhälsoinstitut, numera folkhälsomyndigheten och är ett manualbaserat behandlingsprogram som bedrivs i grupp utifrån KBT och MI. Insatsen omfattar åtta sessioner i grupp och bygger på programmet ”Till spelfriheten” skapat av Liria Ortiz. Programmet startar när det finns underlag till detta och de inskrivna följs åt under hela processen. Vi följer upp behandlingen med fyra förstärkningssessioner.

Fri från spelberoende