Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI)

(MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Ursprungligen utformades den av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick.

För att citera Liria Ortiz, författare, psykolog och lärare i motiverande samtal:
”Istället för att övertala eller övertyga kan det vara mer effektivt att lyssna och kompromissa. Att plocka fram någon annans inre drivkrafter är mycket mer effektivt än att försöka pådyvla sina egna.” 

Förändringscrikeln
Förändringscirkeln

Vi hjälper klienten att utforska motivationen och viljan till förändring i enskilda samtal eller i grupp. Motiverande samtal kan användas för olika mål om förändringar. Inte bara när det gäller missbruk av alkohol och droger utan även exempelvis livsstilsförändringar kring hälsa så som mat och träning. Motiverande samtal är en handlingskraftig metod där klienten snabbt hittar tydliga hinder till varför man ”sitter fast” eller saknar motivation. Många gånger börjar man omgående att överväga en förändring och som leder vidare till beslut och handling. Terapeuten ställer frågor som får klienten att börja reflektera över nuvarande läge och det önskade läget. Klienten får utforska tilltron till den egna förmågan för att klara av en förändring, vad klienten tror sig behöva för att klara av att göra just den förändringen. I motivationsarbetet tar vi bland annat hjälp av Prochaskas och DiClementes förändringscirkel med de fem faserna för att se var klienten befinner sig. Det finns studier som visar på att vi rör oss genom fem faser. Cirkeln hjälper klienten att gå stegvis mot förändring.