Alla former av psykiatrisk sjukdom kompliceras av det faktum att de kan uppträda tillsammans i olika former. När beroendesjukdom utvecklas tillsammans med annan psykiatrisk sjukdom brukar detta benämnas som samsjuklighet. Det handlar ofta om ångest eller depressionstillstånd, men vanligt förekommande är även tvångssyndrom, PTSD, och olika varianter av neuropsykiatriska tillstånd så som ADHD, ADD och autismspektra tillstånd (AST). Personlighetssyndrom är också vanliga bland personer med beroendesjukdom.

För de som har utvecklat beroendeproblematik och även har samsjulighet så ställer det höga krav på behandlingskvalitet och kunskap. Det innebär också möjligheter till samverkan med andra vårdinsatser. För att du som har någon form av samsjulighet ska kunna erhålla så bra hjälp som möjligt ingår i vår utredning och kartläggning individuella förutsättningar att skapa holistiskt behandlingsstöd.

För mer information är du välkommen att ta kontakt med oss.