Dimitar & Tina

Några av våra tjänster

In-sikt erbjuder tjänster med spetskompetens på området skadligt bruk och beroende. På arbetsplatser förekommer dessa problem, men kunskapen kring hur dessa frågor bör hanteras är ofta begränsad. Tjänster som In-sikt erbjuder är till för att minska kostnader, frustration  och lidande. Vi vill öka medvetenheten om förebyggande åtgärder och samverkande strategier för både företag och medarbetare.

Utbildningar för chefer och HR avdelningar

Utbildningar för personalgrupper

Riskbruksprogram för överkonsumtion av alkohol

Behandlingsprogram för alkohol och drogproblem

Behandlingsprogram för spelberoende

Individuell samtalsterapi

Program och stöd till anhöriga och närstående

Personalutveckling

Mer information och funktioner på vår hemsida är på gång.

 In-sikt utvecklas hela tiden.