Dimitar & Tina

Några av våra tjänster

In-sikt erbjuder tjänster med spetskompetens på området skadligt bruk och beroende. På arbetsplatser förekommer dessa problem, men kunskapen kring hur dessa frågor bör hanteras är ofta begränsad. Tjänster som In-sikt erbjuder är till för att minska kostnader, frustration  och lidande. Vi vill öka medvetenheten om förebyggande åtgärder och samverkande strategier för både företag och medarbetare.

Utbildningar för chefer och HR avdelningar

Utbildningar för personalgrupper

Riskbruksprogram för överkonsumtion av alkohol

Behandlingsprogram för alkohol och drogproblem

Behandlingsprogram för spelberoende

Individuell samtalsterapi

Program och stöd till anhöriga och närstående

Personalutveckling

Aktuellt hos In-sikt

Halvdagsutbildning för Chefer, HR och företagsledare

“Att bemöta riskbruk, missbruk och beroendeproblematik i arbetslivet.”

Vi belyser här ett ämne där vi ibland får höra från företagare som säger: “dessa problem finns inte här på vår arbetsplats”. Även om man tillstår att problemen finns, så kan man av olika anledningar känna sig osäker på hur och vad som behöver göras och hur allvarligare problem kan förebyggas.
Denna utbildning ökar förståelsen för hur bemötande och hantering bör se ut för att upptäcka problem tidigt och agera på rätt sätt.

Arbeta säkert

Programinnehåll:
• Vad innebär begreppen riskbruk missbruk och beroende
• Hur förebygger och upptäcker man dessa problem tidigt.
• Roller och ansvar
• Att skapa säkra och tydliga processer
• Arbetsrättsliga aspekter
• Samverkan för bättre utfall

Anmälan via e-post@in-sikt.se
Pris: 950 kr exkl. moms (Tidigare 1200 kr vilket inkluderade tryckt arbetsmaterial,  fika och smörgås)

Den 24 april 2020
Anmälan senast den 22 april 2020

Utbildningen kommer på grund av pågående pandemi Covid-19 förläggas on-line via Zoom

https://www.omsystembolaget.se/kropp-halsa/livsstil/alkohol-och-arbetsliv/varannan-har-misstankt-alkoholproblem-pa-jobbet/

Mer information och funktioner på vår hemsida är på gång.

 In-sikt utvecklas hela tiden.