In-sikt erbjuder behandling och stödinsatser, även förebyggande. Vi vänder oss  till arbetsgivare och människor som utvecklat problem med alkohol, droger, spel eller olika former av psykisk ohälsa, som till exempel stress och trauma.

Vi är In-Sikt
som blev årets nystartare 2019!

In-sikt Pris

Vi är två personer som har lång erfarenhet av att arbeta främst inom behandlingsbranchen för missbruk och beroende. Vi har arbetat på behandlingshem och i öppenvård, både privat och kommunalt. Ungdomar, vuxna, män, kvinnor såväl i eget missbruk som anhöriga. Erfarenhet med att stötta personal och chefer har följt oss genom åren och vi vill påstå att våra erfarenheter samlat gör att vi kan erbjuda tjänster av hög kvalité. Att se en personalgrupp enas och skapa gemensam energi för att samarbeta eller en familj som stärks och enas känns fantastiskt att få vara med om. Där varje individ blir sedd och viktig för sin egen utveckling och som leder till att stärka gruppen eller familjen, oavsett om man väljer att arbeta-leva tillsammans eller ej. Vårt engagemang i dessa frågor tänds och brinner därför att vi vet att det är möjligt- möjligt med förändring genom in-sikt.

Vi känner oss mycket stolta och hedrade att ha blivit utsedda till årets nystartare 2019. Vi mottog pris för detta på Lucia morgonen, på Söderköpings Brunn. Tack Nyföretagarcentrum för stöd och hjälp!

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till oss.

Dimitar Petrovski
Kristina Eriksson Petrovski

Vår värdegrund

Hjärta i Hand
Vi skapar allians och engagemang- Vi är genuint intresserade och lyhörda för varje individ.
Det kan finnas något nytt som vi inte känner till- Vi är nyfikna och öppna för nyskapande
Vi är stolta och ser till att inte förlora oss själva i vårt arbete- Vi uppbär självaktning och är respektfullt gränssättande.
Vi är förankrade i kunskap och profession- Kunskap och erfarenhet förmedlar vi begripligt och tål att granskas och utvärderas.

Vad säger våra klienter?