Att bemöta riskbruk missbruk beroendeproblematik i arbetslivet

En uppskattad föreläsning för chefer, HR organisation, men som även anpassats för arbetsledare och fackliga företrädare i olika versioner. Föreläsningen går igenom vanliga begrepp, så som riskbruk, skadligt bruk eller missbruk, beroende, och hur dessa begrepp påverkar arbetsgivaransvar samt vikten av tidig upptäckt och agerande. Vi går igenom brukliga processer och hur samtal med medarbetare som uppvisar tecken på problem kan gå till. Föreläsningen går även igenom hur utredning och bedömning, leder fram till rekommendationer om insatser på adekvat nivå. Slutligen går vi igenom olika behandlingsalternativ och hur samverkan med arbetsgivaren är avgörande för utfallet.

Att bemöta riskbruk missbruk beroendeproblematik i arbetslivet