Utbildning ”Att bemöta riskbruk missbruk beroendeproblematik i arbetslivet”

Utbildning ”Att bemöta riskbruk missbruk beroendeproblematik i arbetslivet”

Viktigt kunskap för dig som arbetar som chef, HR eller är företagsledare.

En uppskattad utbildning för chefer, HR organisation, men som även anpassats för arbetsledare och fackliga företrädare i olika versioner. Utbildningen går igenom och förklarar vanliga begrepp, så som riskbruk, skadligt bruk eller missbruk, beroende, och hur dessa begrepp påverkar arbetsgivaransvar samt vikten av tidig upptäckt och agerande.

Vi går igenom brukliga processer och hur samtal med medarbetare som uppvisar tecken på problem bör gå till. Utbildningen går även igenom hur utredning och bedömning, leder fram till rekommendationer om insatser på adekvat nivå. Slutligen går vi igenom olika rehabiliteringsalternativ och hur samverkan med arbetsgivaren är avgörande för utfallet.

Programinnehåll:

 • Vad innebär begreppen riskbruk missbruk och beroende.
 • Hur förebygger och upptäcker man dessa problem tidigt.
 • Roller och ansvar i en organisation
 • När ska arbetsgivaren ingripa, och hur går man tillväga?
 • Att skapa säkra och tydliga processer
 • Arbetsrättsliga aspekter
 • Samverkan för bättre utfall vid rehabilitering.

SOMMARERBJUDANDE! Utbildningen erbjuds kostnadsfritt under sommaren 2020

För att följa rekommendation om distans har vi max 5 utbildningsplatser per tillfälle i In-sikts lokal.

  Anmälan till utbildningen "Att bemöta riskbruk, missbruk och beroendeproblematik i arbetslivet"

  (Ej anmäld frånvaro debiteras med 600 kronor exklusive moms)

  Dessa datum är nu tyvärr fullbokade! För dig som är intresserad av att gå denna utbildning ber vi dig att ringa till oss på telefon 010-14 15 330 eller skicka ett meddelande via vårt kontaktformulär HÄR

  Jag anmäler mig till följande datum: