fbpx

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Wake Up Tuesday frukost – ”Det friska och drogfria företaget”.

Hagatorget 1, Söderköping Hagatorget 1, Söderköping

”De här problemen finns inte på vår arbetsplats”! Eller? Den här morgonen får vi lyssna till professionella rådgivare Kristina och Dimitar från In-sikt Kunskap & Terapi-partner och de guidar oss fram till svaren på de många frågor som vi kan ha om drogförebyggande arbete och rehabilitering på företag och arbetsplatser. Proaktivt alkohol- och drogförebyggande arbete, hur går det till? Vid […]

Att upptäcka och hantera riskbruk missbruk och beroende i arbetslivet.

In-sikt Kunskap & terapipartner. Kristinaplatsen 1, Norrköping

En uppskattad halvdagsutbildning för chefer, HR organisation, arbetsledare, skyddsombud och fackliga företrädare. Utbildningen går igenom och förklarar vanliga begrepp, så som riskbruk, skadligt bruk eller missbruk, beroende, och hur dessa begrepp påverkar arbetsgivaransvar samt vikten av tidig upptäckt och agerande. Vi beskriver processer och rutiner i att förebygga och hantera olika typer av missbruk. Vi […]

890 (SEK) exkl. 25% moms per deltagare