Återfallsprevention Utifrån KBT och MI

Återfallsprevention Utifrån KBT och MI

Manualbaserat program baserat på kognitiv beteendeterapi och är en behandlingsmetod som visat sig effektiv. Bygger på boken med samma namn av Liria Ortiz och Peter Wirbing. Programmet har stöd i forskningen och finns med som en av de rekommenderade insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer som har ett riskbruk, skadligt bruk eller begynnande beroendeproblematik.

Risksituationer, belöningssystem, postakut abstinens, sug- och hantera sug, problemlösning, socialt tryck och umgänge samt uppmärksamma återfallssignaler är några av de ämnen som man jobbar med. Behandlingen sker i grupp eller enskilt och består av tio sessioner. Vi avsätter ca 2 timmar per session.

I In-sikts upplägg av programmet tillkommer 4 stycken förstärkningssessioner under 6 månader efter att man fullföljt sina 10 veckor (10 sessioner).

Marlatts RP modell
Marlatts RP modell