Återfallsprevention

Behandlingen sker i grupp och består av tio sessioner. Programmet som har stöd i forskningen och finns med som en de rekommenderade insatserna i socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer som har ett riskbruk, skadligt bruk eller begynnande beroendeproblematik

Återfallsprevention