Behandling online

För dem som har svårt att närvara fysiskt i behandling. Tex om du tillhör en riskgrupp i Corona pandemin så finns nu möjlighet att genomföra en fullgod insats online. Insatsen genomförs dels genom en online - portal där du tar del av utbildningsavsnitt, genomför pedagogiska och terapeutiska behandlingsuppgifter. Du har även samtal med din behandlare över videolänk för genomgång och feedback.

Multikomponentbehandling online

Stora delar av behandlingen är flexibel och kan genomföras på tider som du själv anpassar. Inbokade videosamtal sker regelbundet.  Där det är möjligt kommer också behandlingen att ske i gruppmöten online, då identifikation och reflektioner från andra i linkande situation är mycket värdefullt för de allra flesta. Inslagen av filmade berättelser från tidigare klienter, som genomgått programmet, är viktiga inslag när möten med en behandlingsgrupp inte är genomförbar.  I de fall det är möjligt så erbjuds att ingå i en fysisk behandlingsgrupp en gång i månaden.

Beroendebehandling online

Behandlingen inleds med en intensiv del (fas 1) som pågår 8 veckor. Där sker kontakt med behandlare och genomförandet av de olika avsnitten i behandling flera gånger i veckan.

Nästa fas (fas2), även kallad efterbehandling, pågår under ett år med veckovisa online-kontakter och månatliga gruppträffar.

Under hela behandlingen genomförs provtagning intermittent av alkohol och drogmarkörer. I de fall där det är nödvändigt kan vissa klienter erbjudas läkemedel för att dämpa sug eller så kallad spärrmedicinering (Antabus), vilket visat sig kan öka chanserna för ett gott utfall av behandlingen.

Beroendebehandlingen rekommenderas till den som utvecklat ett beroende och behöver ha avhållsamhet som mål.

Rekommendationen om vilken behandlingsinsats som är lämplig i det individuella fallet görs genom en utredning av en erfaren behandlare och beroendeläkare samt provtagningar.

Riskbruksbehandling online

Riskbruksbehandling inleds med 12 avsnitt, ett per vecka, (fas1) som sker online och med en behandlingskontakt. Sessionerna innehåller också pedagogiska och terapeutiska avsnitt med behandlingsuppgifter som sker både under arbetet online och mellan sessionerna. Behandlingen följs sedan upp under 6 månader (fas 2) med intermittent provtagning och samtal med behandlare ca en gång per månad.

Behandlingen rekommenderas till dem som ännu inte utvecklat ett svårare beroendetillstånd och där en lågriskkonsumtion av alkohol är målsättningen.

Behandling online