Behandling online

Behandling online

För dig som har svårt att närvara fysiskt i behandling finns nu möjlighet att genomföra en behandling online. Insatsen genomförs dels genom en online – portal där du tar del av utbildningsavsnitt, genomför pedagogiska och terapeutiska behandlingsuppgifter. Du har även samtal med din behandlare över videolänk för genomgång och feedback.

Stora delar av behandlingen är flexibel och kan genomföras på tider som du själv anpassar. Inbokade videosamtal sker regelbundet.  När det är möjligt kommer behandlingen att ske i gruppmöten online eftersom identifikation och reflektioner från andra i linkande situation är mycket värdefullt. Alternativt finns filmade berättelser från klienter, som genomgått programmet. När det är möjligt så erbjuds att ingå i en fysisk behandlingsgrupp en gång i månaden.

Beroendebehandling online

Behandlingen inleds med en intensiv del (fas 1) som pågår 8 veckor. Där sker kontakt med behandlare och genomförandet av de olika avsnitten i behandling flera gånger i veckan.

Nästa fas (fas2), även kallad efterbehandling, pågår under ett år med veckovisa online-kontakter och månatliga gruppträffar.

Provtagning för alkohol och droger kan vara en del av programmet. Vid behov, erbjuds läkemedel för att dämpa sug (Campral alternativt Naltrexon) eller så kallad spärrmedicinering (Antabus), vilket visat sig kan öka chanserna för ett gott utfall av behandlingen.

Beroendebehandlingen rekommenderas till den som utvecklat ett beroende och behöver ha avhållsamhet som mål.

Rekommendationen om vilken behandlingsinsats som är lämplig i det individuella fallet görs genom en utredning av en erfaren behandlare och beroendeläkare samt provtagningar.

Riskbruksbehandling online

Riskbruksbehandling inleds med 12 avsnitt, ett per vecka, (fas1) som sker online och med en behandlingskontakt. Sessionerna innehåller också pedagogiska och terapeutiska avsnitt med behandlingsuppgifter som sker både under arbetet online och mellan sessionerna.
Behandlingen följs sedan upp under 6 månader (fas 2) med intermittent provtagning och samtal med behandlare ca en gång per månad.

Behandlingen rekommenderas till dem som ännu inte utvecklat ett svårare beroendetillstånd och där en lågriskkonsumtion av alkohol är målsättningen.

Behandling on-line

Multikomponentbehandling online