Beroendebehandling

Beroendebehandling

Beroendebehandling är anpassad och inriktad för personer med utvecklad beroendeproblematik (substanssyndrom) vilket också omfattar spelberoende. Behandlingen sker i grupp och kan beskrivas som samtalsstöd och liknar en utbildning med terapeutiska inslag.  Det kan röra sig om alkohol, läkemedel eller olika former av droger eller en kombination. Behandlingen förmedlar vikten av att göra omställningar i livsföring som ofta är nödvändiga för att förändra sin situation. Behandlingen är inriktad på nykterhet/avhållsamhet, och vill hjälpa patienten att uppnå en god livskvalité utan substanser.

Under behandlingstiden är man sjukskriven förebyggande, vilket innebär den tiden du är frånvarande från arbetet för att delta i insatsen.

Behandlingen bygger på 12-stegsprogrammet och kognitiv beteendeterapi.