Motivationshöjande behandling (MET)

Insatsen kan rekommenderas för personer med lättare till måttliga alkoholproblem. Målet för insatsen bestäms under inledande delen och kan vara avhållsamhet eller kontrollerat bruk av alkohol. Om målsättningen skulle bli kontrollerat drickande så ska detta även understiga risknivå som är fastställd av folkhälsomyndigheten. Programmet ges individuellt.

Motivationshöjande behandling (MET)