Riskbruksprogram

När någon konstaterats ha ett högt intag av alkohol men där det inte handlar om en sjukdomsutveckling, kan detta program vara vår rekommendation. Insatsen innefattar 12 sessioner och har öppet intag, vilket innebär att det går bra att börja när utredningen och behandlingsrekommendationen är klar. Det kan ske i mindre grupper eller individuellt, beroende på underlaget. Programmet har en utbildande karaktär och inledande del så råder avhållsamhet från där man reflekterar över sina reaktioner över detta. Detta följs upp med självrapportering och intermittent provtagning under sex månader då målsättningen är kontrollerat drickande under risknivå.

Riskbruksprogram