Livskvalitéprogram

Livskvalitéprogram

för de som behöver eller önskar nya perspektiv i livet

In-sikt introducerar Empaticas kognitiv-relationella grupprogram under handledning av programmets skapare Jörgen Herlofson, Psykiater, leg. psykoterapeut.

Programmet är gjort för att ge stöd åt personlig förändring i flera viktiga avseenden. Återkommande teman i gruppen är hur vi har det i våra relationer, med vår självbild och med vår kontakt med meningsfullheter i vardagen. Grupprogrammet har undan för undan fått flera olika tillämpningsområden inom både arbetsliv, privatpersoner och behandlingsverksamheter.

Detta program är inriktat på att inspirera deltagarna att ta tag i sitt liv, återfinna personliga värden, finna kraft att möta svårigheter och hitta nya perspektiv och nya lösningar på problem. Tonvikten är på själva förändringsprocessen. Metoden skiljer sig därför från många andra utvecklingsprogram som vanligen bygger på färdighetsträning med detaljerade övningsmoment och instruktioner.

Värdegrund
Livskvalité teman

Det här programmet är motivationsinriktat, och vi betonar utvecklingen av deltagarnas egen förmåga att ta ansvar för sin hälsa, sitt välbefinnande och sitt sätt att leva i vardagen.

Det här är inte gruppterapi, även om ett väl underbyggt grupprogram av det här slaget naturligtvis har terapeutiska effekter. Gruppledarens roll är främst att hålla dialogen mellan deltagarna levande, tillämpa ett sokratiskt utforskande förhållningssätt och i övrigt följa manualens anvisningar för att tillföra material till samtalen.