Kristina

Kristina Eriksson Petrovski

Terapeut & Delägare
Kristina (Tina) är tillsammans med Dimitar grundare av In-sikt. Diplomerad Samtalsterapeut med utbildning i KBT, 12-steg, MI, ASI, Återfallsprevention och Kriminalitet som Livsstil (även mentorsutbildning) och Certifierad i Stress & Traumamodellen. Gruppledarutbildning och erfarenhet av ledarskap och arbete med personalgrupper och teamarbete. Certifierad användare och utbildad i Extended DISC. Öronakupunktur enligt NADA.
Mångårig erfarenhet av arbete med människor i missbruk eller som lever i, eller vuxit upp i dysfunktionella familjer med exempelvis missbruk och beroendeproblematik, psykisk sjukdom, medberoende, kriminalitet, ätstörningar mm.

Kontakta gärna mig

    Kristina Eriksson Petrovski