Lennart Heine

Lennart Heine

Leg. Läkare (konsulterande)
Lennart har lång erfarenhet som läkare och inom området med missbruk & beroende. Han har varit verksam läkare på psykiatriska kliniken/beroendemottagningen i Norrköping samt överläkare på beroendemottagningen i Örebro sammanlagt 15 år. Han har också varit konsulterande läkare för ett antal privata behandlingshem och omsorgsverksamheter och där han svarat för bedömningar, sjukskrivning och medicinering. Lennart är både kunnig och respektfull i mötet med sina patienter, som också vittnar om detta.

Lennart Heine