Samverka med In-sikt för drogfri arbetsmiljö

Frukostseminarium för dig som arbetar som chef, ledare eller inom HR

Hur bra är ditt företag på frågor kring alkohol, droger, tabletter och spel?
Ett vanligt svar är ”Detta är inte ett problem på vårt företag!”, eller ”Vi vänder oss till vår företagshälsovård!”

Det finns mycket att vinna på att ta sig an dessa frågor. Den 19 oktober bjuder vi in till ett kostnadsfritt seminarium om hur företag kan förebygga och hantera problem med missbruk och beroende.

Utbildning RMB2

Seminarieinnehåll

Förebyggande och tidig upptäckt

Vilka är åtgärderna som kan belysa skadligt bruk, och beroende innan det spårat ur. Vi går igenom några av de viktigaste punkterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ekonomiskt stöd via AFA?

Ekonomiskt stöd finns att söka för arbetsgivare som vill stå för rehabiliteringen av sin medarbetare. Vi beskriver vad stödet omfattar och hur arbetsgivare kan söka detta.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter från 1 juni 2021

Hur påverkar nya föreskrifterna om arbetsanpassning arbetsgivaransvaret vid skadligt bruk och beroende. Vi går igenom vad som är skillnaden gentemot tidigare.

Anmälningstiden har gått ut

Kontakta oss på In-sikt om du är intresserad av att få information angående nästkommande frukostseminarium.