Arbetsplatsdrogtestning

Arbetsplatsdrogtestning

Många företag och organisationer inser idag att införandet av slumpmässiga drogtester av anställda är en av de bästa förebyggande åtgärderna man kan göra för att minska risker som missbruk av droger på en arbetsplats kan orsaka.

preventpusselAtt införa slumpmässiga drogtester är omgärdat av flera pusselbitar för att kunna bli en säker process. För att förstå hur det går till finns lämpliga riktlinjer framtagna. En viktig sak att förstå är att slumpmässiga drogtester inte är en enskild åtgärd, utan att det är en del i ett sammanhang av åtgärder som ett företag iscensätter och som verkar förebyggande. I detta sammanhang ingår att formulera eller omformulera en drogpolicy, information till de anställda och utbildning av chefer mm. Det ska också vara tydligt vad som händer när och om prover skulle påvisa förekomst av droger.

För att säkerställa att inga misstag sker så skall en rutin följas med krav på dokumentation och att provtagning genomföras av utbildad personal. Läkare med speciell kompetens, så kallad MRO bedömer ifall ett provsvar som visat sig innehålla otillåtna droger skall förmedlas till arbetsgivaren enligt rutiner i drogpolicyn.

Det kan finnas olika skäl till att utföra drogtester på arbetsplatsen. Att detta genomförs till exempel i samband med nyanställning eller om det finns misstankar om droganvändning är vanligt förekommande. Att genomföra drogtester i samband med tillbud är också många gånger en åtgärd för att kunna utesluta eventuella misstankar och spekulationer.

Slumpmässig drogtestning införs vanligen som ett sätt att förebygga sådana konsekvenser som blir följden av drogmissbruk, till exempel ökad sjukfrånvaro, ökad risk för tillbud, olyckor eller personskador, men också skador på företagets förtroende hos sina kunder.

På In-sikt samarbetar vi med Prodiagnostics som har vad vi på In-sikt anser är Sveriges bästa tester för arbetsplatsdrogtestning. Testerna genomförs genom ett salivprov som omfattar en bred analys av droger (för närvarande 72 substanser). Då marknaden för droger har förändrats de senaste åren och omfattar många fler substanser så är det viktigt att inkludera även dessa i slumpmässiga tester. Det vanliga är att mycket färre substanser (under tio) analyseras. Utvecklingen på detta område går ständigt framåt och vi på In-sikt tillsammans med samarbetspartner Prodiagnostics vill därför följa denna utveckling  för att kunna leverera den bästa tänkbara arbetsplatsdrogtestningen som är möjlig.