Stress och trauma

Trauma och missbruk
Trauman skapar svåra känslor, särskilt ångest, ilska och rädsla som den som har beroendeproblematik kontrollerar med narkotika. Det kan skapa en självmedicinering av narkotika som leder till missbruk. Missbruk sker således ofta som ett sätt att reglera känslor och som vidare kan leda till beroende. Tyvärr leder den livsstil som är förknippad med missbruk (kriminalitet, våld, prostitution mm) till nya trauman. Man kan se det som en ond cirkel. Trauma – Missbruk – Resulterande livsstil – nya trauman och så går det runt i cirkeln. Exempel på en del forskning som gjorts visar att ökade PTSD-symptom har kopplats till ökat substansbruk och minskade PTSD-symptom till minskat substansbruk (Persson & Magnusson, 2014) Och enligt publicerad forskning i Sverige 2014 av Anna Persson och Åsa Magnusson visar de på att 50% av dem som söker behandling för beroendesjukdom lider av PTSD.

Trauma Tapping Technique© (TTT)
Trauma Tapping Technique© Som en del i behandlingen eller separat kan vi på In-sikt erbjuda en första hjälpen metod för känslomässig stress. Vi använder oss av Trauma Tapping Technique© (TTT) där du kan få obehagliga känslor och reaktioner att släppa helt. Metoden går ut på att skicka signaler med hjälp av ”tapping” in i kroppens nervsystem samtidigt som den obehagliga känslan är aktiv. Metoden kan ta mindre än 5 minuter att genomföra och effekten är ofta bestående. TTT och liknande taktila (sensoriska) exponeringsmetoder har visat sig vara effektiva sätt att lösa symptom förknippade med trauma och fobier. Metoden fungerar i många fall bra även för att komma till rätta med stress, ångest, sömnsvårigheter och vissa typer av smärta.

En av metodens fördelar är att du även kan behandla sådant som en person inte vill tala om, eftersom det räcker att tänka på vad som hänt eller den känsla som ger obehag. Metoden är också smärtfri.

Det spelar ingen roll om det är en ”ny” eller ”gammal” obehagskänsla. TTT har lärts ut till överlevare från folkmordet i Rwanda 1994 såväl som flyktingmottagningar i Europa, skolor och i andra situationer där man vill minska daglig stress. Kristina är utbildad i tekniken och kom då i kontakt med traumakonsulterna Gunilla Hamne och Ulf Sandström (www.peacefulheart.se) som arbetat runt om i världen i 10 år och använt metoden. De lär således också ut tekniken. Tillsammans med Stefan Sandström utför de utbildningen ”Stress & Traumamodellen för beroendebehandling” vilken Kristina är certifierad i.

Vetenskap och forskning TTT
Det pågår sedan 80-talet forskning för att kartlägga vilka komponenter i tapping-metoder som TTT som är verksamma. H-P Söndergaard som är pyskiater och chef för kris- & Traumacenter säger i förordet till en bok om EFT av Gunilla Brattberg: ”Om man tänker sig att en metod är så effektiv, hur kommer det sig då att det inte är mer dokumenterad? En möjlig anledning är att det är ”folk healers” utan vetenskaplig läggning som har utvecklat den. En annan möjlighet är att metoden är fri. Man kan alltså inte ta patent på den. Då är den som ett föräldralöst barn, om den inte attraherar akademiska forskare, som är villiga att knyta detta till sin karriär”

Det finns med andra ord minst tre modeller som förklarar vad som är verksamt:

  1. Energimeridianer som avblockeras enligt de teorier som traditionell kinesisk medicin vilar på.
  2. Depotentiering av amygdalan genom exponering ihop med desensitering enligt Dr Ronald Rudens modell.
  3. Avbruten minnesrekonsolidering

Vad händer i kropp och sinne vid TTT?
Genom mätningar med EEG (Elektroencefalogram), har man kunnat registrera att hjärnvågsfrekvensen i hjärnans oroscentrum, amygdala, sjunker efter behandlingar med tapping. Den taktila komponenten skapar enligt Dr Ronald Ruden (författare till When Past is Always Present och upphovsman till Havening Techniques) en elektromagnetisk puls som hjärnan uppfattar som lugnande. Ju lägre hjärnvågsfrekvens desto mer avslappnad är hjärnan och därmed personen i fråga. Personer som fått behandling med TTT vittnar om minskningar av många stressrelaterade symptom, som sömnsvårigheter, hjärtklappning, oro, flash backs av svåra minnen, aggressivitet, orolig matsmältning, panik m m.

Reaktioner efter behandlingen – acceptans och distans
Efter en behandling med TTT känner sig de allra flesta lugna. Somliga blir så pass trötta att de gärna vill sova en stund. Ju längre spänningen har funnits och ju djupare obehaget har suttit desto tröttare kan man bli. Kroppen och sinnet slappnar av och vill ha vila, som efter en ansträngande vandring med tung packning. En kvinna, som hade mycket skuldkänslor för att hennes barn farit illa då hon levt med en våldsam man, sa efter behandlingen: ”Oj, är det så här det känns att vara avslappnad?! Då har jag nog inte varit det på många år …”

Förutom avslappning och trötthet är en känsla av acceptans för det som skett vanligt bland de som tagit emot TTT. Det är en acceptans som kommer inifrån. Som om en inre röst säger: ”Nu är jag färdig med det där. Det är dags att slappna av och gå vidare”.

Andra kan beskriva att de fått distans till den händelse som var orsaken till de obehagliga känslorna; att det som förut var likt en påträngande film med färger, lukt och ljud efter behandlingen är som en svartvit bild på avstånd: möjlig att betrakta utan att bli upprörd.

Somliga upplever TTT som om obehaget tappar sitt fäste och rinner ut ur sinnet.

Källhänvisning: Peaceful Heart Network, 2019 och
Stefan Sandström ”Missbruk, trauma och samsjuklighet”, 2019

Stress och trauma